longdrinkglas

vinkjeLeef gezond & bewust

vinkjeHelp Texel schoonhouden

vinkjeWater uit een glas vermindert afval

Over AquaTX

AquaTX wil het gebruik van water uit flessen en flesjes op Texel terugdringen en liefst uitbannen. Gebotteld water is duurder, de flessen vervuilen onze leefomgeving en de productie van al die plastic en glazen flessen is slecht voor het milieu.

Wij willen het drinken van kraanwater op Texel stimuleren. Want water uit de kraan is veel goedkoper, minstens zo gezond en aanzienlijk minder belastend voor ons milieu en de natuur.

Onze glazen
AquaTX levert speciale glazen aan bedrijven voor het serveren van kraanwater. Horecabedrijven die willen deelnemen, sluiten zich aan bij AquaTX voor een vast bedrag per jaar. Daarvoor krijgen zij onze glazen en een uitgebreid voorlichting-/promotiepakket. Met de speciale AquaTX-glazen (36 cl) kunnen horecabedrijven hun gasten AquaTX serveren voor de maximale prijs van 1 euro per glas. Dat is een uitstekend alternatief voor de dure en vervuilende flesjes bron- en mineraalwater.

Voor hotels en restaurants zijn ook karaffen met kleinere AquaTX-glazen beschikbaar voor gebruik tiijdens de maaltijd, lunch of het ontbijt. Een karaf AquaTX-water kost maximaal € 2,50. Bedrijven in andere sectoren kunnen zich ook aansluiten. Zij ontvangen eveneens AquaTX-glazen (kleiner formaat, 21 cl) voor eigen gebruik binnen het bedrijf. In beide gevallen krijgen de deelnemende (horecea)bedrijven een deursticker die aangeeft dat het bedrijf partner is van AquaTX en bijdraagt aan een schonere leefomgeving op Texel. Kortom, partners van AquaTX zijn duurzaam actief en maatschappelijk betrokken.

Schoonmaak
Frequente schoonmaakacties in de Texelse natuur vormen ook een vast onderdeel van het concept AquaTX. Zwerfvuil en plastic afval zorgen voor ergernis en irritatie. Dagelijks worden meer dan 500.000 plastic flesjes weggegooid in Nederland. Aan de Waddenzeekust lagen in 2007 al 58 stukken plastic afval per 500 meter strand. Dat is sindsdien alleen maar toegenomen. De Texelse stranden zijn populair en een belangrijk handelsmerk voor het eiland. Maar ze staan op een teleurstellende 30e plaats van schoonste stranden.

Dat kan anders en beter. Dat moet anders. AquaTX organiseert regelmatig schoonmaakacties om de stranden en natuurgebied van plastic afval te ontdoen. Daarvoor zoeken wij de samenwerking met (Texelse) natuur- en milieuorganisaties, vrijwilligers, scholen en overige instanties die maatschappelijk betrokken zijn. Gezamenlijk kunnen wij Texel mooier en schoner maken. Werk aan de winkel dus!

Voorlichting
AquaTX verzorgt daarnaast ook educatie en voorlichting. Speciaal voor basisscholen (groepen 7 en 8) worden interactieve lespakketten ontwikkeld over milieuvervuiling, natuurbehoud en feiten en fabels over water.
Bezoekers van Texel krijgen informatie van AquaTX over de bijdrage die zij kunnen leveren aan een schonere Texelse natuur. We belichten de noodzaak om plastic afval te weren uit onze eilandnatuur. Duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid zijn belangrijke pijlers van AquaTX.

 

waddenfondsstift texelstichting duurzaam texelrabobankpwninnofund