longdrinkglas

vinkjeLeef gezond & bewust

vinkjeHelp Texel schoonhouden

vinkjeWater uit een glas vermindert afval

Unieke natuurwaarden

Nationaal Park Duinen van Texel
Grofweg het hele Texelse duingebied, inclusief bos, De Slufter en zandplaat De Hors behoren tot het Nationaal Park Duinen van Texel. Een afwisselend landschap met aantrekkelijke natte duinvalleien tussen droge duinen, heidevelden, bossen, kwelders en uitgestrekte strandvlaktes. De weidsheid van zee en strand, de beslotenheid van de bossen en de uitgestrektheid van het duinlandschap maken dit gebied zeer de moeite waard. Om te bezoeken én te beschermen. Vele soorten dieren en planten hebben er hun plek gevonden.

De Slufter
De Slufter is een uniek natuurgebied dat in open verbinding staat met de zee. Het zoute water stroomt regelmatig het gebied in, waardoor een bijzondere vegetatie is ontstaan met diverse, zoutminnende planten, zoals lamsoor. Dat zorgt er in de zomermaanden voor dat het gebied grotendeels paars kleurt. Het voedselrijke gebied trekt een verscheidenheid aan vogelsoorten aan. Door De Slufter lopen diverse wandelroutes.

De Schorren
Aan de oostzijde van Texel liggen De Schorren. Deze uitgestrekte kwelders bieden een ideale omgeving voor vogels. Die vinden er rust, voedsel en een broedplek. Een vaste gast van De Schorren is de lepelaar. In 2012 werden maar liefst 60 paar broedende lepelaars geteld. Maar ook eidereenden en scholeksters broeden er graag. Andere soorten, zoals de rosse grutto, wulp en strandloper, foerageren er. Regelmatig organiseert Natuurmonumenten excursies door het gebied.

Meer weten over onze eilandnatuur? Bekijk de websites van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Ecomare of VVV Texel.

Waddengebied
Texel grenst aan de Waddenzee. Dit gebied heeft een grote ecologische waarde en staat sinds 2009 op de lijst van UNESCO Werelderfgoed. Het is een belangrijk gebied voor vele vogelsoorten, die er foerageren, overwinteren of broeden. Zo’n 250 plantensoorten komen alleen in de Waddenzee voor. Vis zet er zijn kuit af en zeehonden ( grijze en gewone) krijgen er hun jongen. Het Waddengebied is een kraamkamer voor nieuw leven en wordt daarom beschermd en gekoesterd.